รับตรวจสอบอาคาร

  • 9 ตอบ
  • 36 อ่าน
รับตรวจสอบอาคาร
« เมื่อ: พฤษภาคม 26, 2023, 06:54:16 AM »
ผู้ตรวจสอบอาคาร รับตรวจสอบอาคาร โดยผู้ตรวจสอบอาคารได้รับใบอนุญาตจากกรมโยธาธิการและผังเมืองอาคารที่ต้องทำการตรวจสอบย่อยประจำปี และตรวจสอบใหญ่ประจำ 5 ปี1. อาคารที่มีความสุขตั้งแต่ 23 เมตรขึ้นไป2. อาคารขนาดใหญ่พิเศษที่มีพื้นที่ตั้งแต่10,000 ตร.ม.3. อาคารชุมนุมชนที่มีพื้นที่มากกว่า 1,000 ตร.ม.ขึ้นไปหรือชุมนุมคนได้ตั้งแต่ 500 คนขึ้นไป4. โรงมหรสพ5. โรงแมตามกฎ หมายว่าด้วยโรงแรมที่มีจำนวนห้องตั้งแต่ 80 ห้องขึ้นไป6. อาคารชุด (หอพัก, คอนโดมิเนียม, อพาร์เมน ท)ที่มีพื้นที่ ตั้งแต่ 2,000 ตร.ม. ขึ้นไป7. อาคารโรงงานที่สูงกว่า 1 ชั้น และมีพื้นที่ตั้งแต่5,000 ตร.ม.ขึ้นไป8. สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 200 ตร.ม. ขึ้นไป9. ป้ายสงตั้งแต่ 15 ม. หรือมีพื้นที่ตั้งแต่ 50 ตร.ม.ขึ้นไปหรือป้ายที่ติดตั้งบนตัวอาคารที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 25 ตร.ม.
บริการตรวจสอบอาคาร ปรึกษาฟรี https://www.naaychang.com/
Tags : รายชื่อผู้ตรวจสอบอาคาร

รับตรวจสอบอาคาร
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 27, 2023, 02:09:42 AM »
รายชื่อผู้ตรวจสอบอาคาร ปรึกษาฟรี

รับตรวจสอบอาคาร
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 28, 2023, 03:14:35 AM »
รับตรวจสอบอาคาร ปรึกษาฟรี
https://www.naaychang.com/p/4

รับตรวจสอบอาคาร
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2023, 02:18:02 AM »
รับตรวจสอบอาคาร ปรึกษาฟรี
https://www.naaychang.com/p/4

รับตรวจสอบอาคาร
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 30, 2023, 03:15:34 AM »
รับตรวจสอบอาคาร ปรึกษาฟรี
https://www.naaychang.com/p/4

รับตรวจสอบอาคาร
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 31, 2023, 03:11:55 AM »
ผู้ตรวจสอบอาคาร ปรึกษาฟรี
https://www.naaychang.com/p/4

รับตรวจสอบอาคาร
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มิถุนายน 01, 2023, 03:42:11 AM »
ผู้ตรวจสอบอาคาร ปรึกษาฟรี
https://www.naaychang.com/p/4

รับตรวจสอบอาคาร
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มิถุนายน 02, 2023, 02:12:34 AM »
รายชื่อผู้ตรวจสอบอาคาร ปรึกษาฟรี
https://www.naaychang.com/p/4

รับตรวจสอบอาคาร
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มิถุนายน 03, 2023, 06:18:22 AM »
ผู้ตรวจสอบอาคาร ปรึกษาฟรี
https://www.naaychang.com/p/4

รับตรวจสอบอาคาร
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: วันนี้ เวลา 03:45:48 AM »
รายชื่อผู้ตรวจสอบอาคาร ปรึกษาฟรี
https://www.naaychang.com/p/4